EX AURUS APEX KENNEL

Zkušební řády

ČMKU řády

Řád pro udělování titulu ŠAMPION PRÁCE ČR

1. CACT - čekatelství šampionátu práce (výkonu) se uděluje nejlepšímu jedinci plemene na mezinárodních, republikových, národních nebo speciálních (klubových) soutěžích a zkouškách z výkonu (dále jen soutěžích), konaných v České republice, na kterých jsou discipliny schválené pro udělování tohoto titulu a zařazených na základě požadavků členů ČMKU do plánu vrcholných výcvikových akcí na příslušný rok. Pro FCI sk. X na dostizích /coursingách vypsaných jako bodovací dostihy se zadáváním tohoto titulu v Národním dostihovém kalendáři schváleném P ČMKU.

2. CACT se může udělit nejlepšímu psovi nebo feně, kteří se v soutěži , pokud není propozicemi uvedeno jinak, umístili na 1. místě v I. ceně (v každém plemeni) nebo splnili předepsaný bodový limit,. Druhý pes nebo fena v pořadí v I.ceně nebo se splněným bodovým limitem může obdržet Res. CACT.

3. CACT a Res. CACT se může udělit i psovi nebo feně, kteří již titul Šampion práce mají.

4. Navrhnout psa nebo fenu na CACT a Res. CACT může jen sbor rozhodčích, delegovaných na příslušnou soutěž.

5. CACT a Res. CACT není nárokový titul a uděluje se jen za mimořádně kvalitní výkony předváděné v průběhu celé soutěže. Udělení titulu Šampion práce (výkonu) je podmíněno:

  • a) trojím získáním titulu CACT ČR nejméně ve dvou výcvikových sezónách (výcviková sezona = kalendářní rok), z toho minimálně jednou na mezinárodní, národní nebo republikové soutěži. Pro FCI sk.X trojím získáním CACT na dostizích /coursingách vypsaných jako bodovací dostihy se zadáváním tohoto titulu v Národním dostihovém kalendáři schváleném P ČMKU
  • b) získání CACT a Res. CACT potvrdí rozhodčí vystavením osvědčení a zapsáním do průkazu původu psa,
  • c) po získání potřebného počtu CACT zašle majitel psa nebo feny osvědčení o získání CACT a průkaz původu psa (zahraniční majitel fotokopii průkazu původu psa) sekretariátu ČMKU, který vydá potřebný doklad a diplom a vydání zaznamená do jím vedené evidence.

Pokud získá v soutěži CACT ČR jedinec, který už má potvrzený titul Šampion práce ČR, přizná se CACT jedinci ve stejném plemeni, který obdržel Res. CACT. Potvrzení tohoto titulu si ověří majitel jedince s Res. CACT na sekretariátu ČMKU.

Schváleno předsednictvem ČMKU 18.12.2001. Řád nabývá platnosti od 1.1.2002

Žádné komentáře